Bijeenkomst Nederlandse Perl Mongers, 6 april 1999 
Author Message
 Bijeenkomst Nederlandse Perl Mongers, 6 april 1999

[English version follows the dutch text]

Amsterdam.pm staat voor de "Amsterdamse Perl Mongers", een groep van
gebruikers van Perl. In tegenstelling tot wat de naam suggereert is
Amsterdam.pm niet beperkt tot alleen Amsterdam, maar functioneert, tot
er meer gebruikersgroepen in Nederland zijn, als Nederlandse
gebruikersgroep.

Amsterdam.pm organiseert informele bijeenkomsten waar Perl gebruikers
kunnen samenkomen en informatie en gebruikservaringen met betrekking
tot Perl kunnen uitwisselen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op elke
eerste dinsdag van de maand. De voertaal binnen Amsterdam.pm is in
pricipe Nederlands, maar indien nodig zal Engels worden gebruikt, b.v.
om te communiceren met niet-Nederlandssprekende aanwezigen.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 6 april 1999.
De agenda voor deze bijeenkomst is, zoals gewoonlijk, informeel:

  18:00-18:30   Verzamelen bij Maximiliaan op de Nieuwmarkt
  19:00-20:30   Etentje in een restaurant ergens in de buurt
  21:00-.....   Voortzetting bij Maximiliaan's -- discussies, etc.

Bezoek onze Web site http://www.*-*-*.com/ voor meer details.

[English version]

Amsterdam.pm stands for the Amsterdam Perl Mongers. We're basically a
Perl user group. Despite its name, it is not local to the Amsterdam
environment, but it welcomes Perl mongers from all over the
Netherlands.

Amsterdam.pm organises informal meetings where Perl users can meet,
and exchange information and experiences with regard to using Perl.
The meetings are held every first Tuesday of the month.
Although the preferred language for communication is Dutch, English
will be spoken if necessary.

Our next meeting is April 6th, 1999.
It will have the following informal agenda:

  18:00-18:30   Gathering at Maximiliaan's on the Nieuwmarkt
  19:00-20:30   Dinner in a restaurant somewhere near the Nieuwmarkt
  21:00-.....   Discussions and such at Maximiliaan's

See http://www.*-*-*.com/ for more details.Tue, 11 Sep 2001 03:00:00 GMT  
 
 [ 1 post ] 

 Relevant Pages 

1. Bijeenkomst Nederlandse Perl Mongers, 6 april 1999

 

 
Powered by phpBB® Forum Software