Sterowniki Nativ 
Author Message
 Sterowniki Nativ

    Witam

Czy s? jakie? sterowniki nativ do delphi do baz danych MsSql i MySql?
Je?eli s? to czy s? p?atne? Ewentualnie sk?d mo?na je sci?gn??? (np. wersje
30 dniow? do potestowania wydajno?ci)

    Dzi?ki, pozdrawiamFri, 30 Apr 2004 22:56:14 GMT  
 
 [ 1 post ] 

 Relevant Pages 

1. InstallShield with nativ MSACCESS driver and Delphi 3

 

 
Powered by phpBB® Forum Software